امیــــــــــــرعلیامیــــــــــــرعلی، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 24 روز سن داره
حلــــــــــما خانومحلــــــــــما خانوم، تا این لحظه: 4 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

♡ امیرعلی و حلــــــما ، عشـــــــــــــقِای مامان ♡

برف!

اومدم بگم که داره برف میاد تو بافقمون. هی وای من اصلا باور کردنی نیست. فکرشو بکن وسطه بیابون .خیلی وقت بود چشم برف ندیده بود تو شهرمون. فکر کنم آخرین باری که برف دیده بودم 4-5 سال پیش بود موقعی که مامان منیر و بابا احمد از مکه برگشته بودن. خدایا شکرت .داری نعمتاتو نشونمون میدیا.دمت گرم. آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــی نــــــــــــــــــــــــــــــــازی   ...
6 دی 1391