.: امیــــــــــــرعلی تا این لحظه ، 7 سال و 16 روز سن دارد :.
.: حلــــــــــما خانوم تا این لحظه ، 1 سال و 10 ماه و 3 روز سن دارد :.