.: امیــــــــــــرعلی تا این لحظه ، 7 سال و 2 ماه و 17 روز سن دارد :.
.: حلــــــــــما خانوم تا این لحظه ، 2 سال و 4 روز سن دارد :.