.: امیــــــــــــرعلی تا این لحظه ، 7 سال و 4 ماه و 10 روز سن دارد :.
.: حلــــــــــما خانوم تا این لحظه ، 2 سال و 1 ماه و 27 روز سن دارد :.