.: امیــــــــــــرعلی تا این لحظه ، 6 سال و 10 ماه و 25 روز سن دارد :.
.: حلــــــــــما خانوم تا این لحظه ، 1 سال و 8 ماه و 12 روز سن دارد :.