امیــــــــــــرعلیامیــــــــــــرعلی، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 24 روز سن داره
حلــــــــــما خانومحلــــــــــما خانوم، تا این لحظه: 4 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

♡ امیرعلی و حلــــــما ، عشـــــــــــــقِای مامان ♡

تو دهمین ماهگرد زندگیت بلاخره چهار دست و پا رفتی!!!

1390/3/13 21:25
448 بازدید
اشتراک گذاری

بغلسلام سلامبغل

چطوری مامانی؟سوالامیر خوشکله مامان میدونی چیکار کردیقلب داری پیشرفت میکنیاهورا.دیشب رفته بودیم مزرعه بابابزرگ اینا که اونجا یهو شکوفا شدینیشخند .اگه گفتی چیکار کردی؟حدس بزن؟زبان

آره جیگری چهار دست و پا رفتی ماچ.بابایی داشت نماز میخوند که دیدم داره بال بال میزنهفرشته وسط نماز داشت تو رو نشونم میداد که داشتی چهار دست و پا میرفتیمتفکر.خیلی ذوقیدم باور نمیکنی که.مژه

تازه چند روز قبل سینه خیز میرفتی اما وقت نکردم بیام اینجا بنویسم.خجالت

حالا که این کارو میکنی خیلی بلا شدیشیطان دیگه باید هر چی چیز خطرناک دور و ورمون هست جمع کنم .ابرو

منم که چند روزی هست به خاطر دندون گرفتنای شما مجروح شدم نیشخند.راستی یه جوش گنده کنار لبت سبز شدهآخ.ایشالله فردا میبرمت دکتر که هم برا جوش لب تو یه پمادی بده ،هم برا جراحت من.نیشخند

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (2)

نازنین نرگس نفس مامان
14 خرداد 90 0:48
وای امیر علی مامان رو چرا مجروح کردیعجب بلایی شدی ها اشکال نداره عزیزم راحت باش
نازنین نرگس نفس مامان
14 خرداد 90 2:24
مبارکه مبارک