امیــــــــــــرعلیامیــــــــــــرعلی، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 24 روز سن داره
حلــــــــــما خانومحلــــــــــما خانوم، تا این لحظه: 4 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

♡ امیرعلی و حلــــــما ، عشـــــــــــــقِای مامان ♡

بوس کردن عروسک ممنوع

1390/9/25 16:38
4,057 بازدید
اشتراک گذاری

الهی مامان فدات بشه.دیشب تو اطاقت داشتی نینیتو بوس میکردی.میخواستم ازت عکس بگیرم گفتم دوباره بوسش کن که لبت محکم خورد به دماغ عروسک.لبت خیلی خون اومد . تو هم خیلی گریه کردی.

اینم یه روش جدید تو بازی کردن.راسی از دیشب تا حالا خیلی پر سر و صدا شدی .همش حرف میزنی و شعر میخونی واسه خودت.

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (11)

زن دایی
25 آذر 90 17:44
خیلی ناز و شیطون شدی.
مامان نیایش
25 آذر 90 18:57
ممنون دوست خوبم که اومدی قربون این پسری که اینقدر بزرگ شده راستی سالگرد ازدواجتون مبارک


مرسی
مامان متین
25 آذر 90 22:44
اون زیر زیرایی همشا
مامان زهرا نازنازی
26 آذر 90 1:54
مواظب خودت باش عزیزم


مامان رها
26 آذر 90 10:02
سلام عزیز خاله خوبی نی نی لبت رو زد می کشمش دیگه بوسش نکن چون اوفت می کنه بای
مرضيه
26 آذر 90 15:32
آپممممممممممممم یه سر بهم بزن


خیلی منتظر این آپ بودم.خیلی قشنگ بود به نورا خانم تبریک میگم
لطفا"فیلتر نفرمایید!!!
26 آذر 90 20:07
کلا" امیر علی تو همه چیز صاحب سبک!!! اون از کیک خوردن...اینم از بازی کزدن!! ماشالا...
مرضيه
27 آذر 90 10:34
پروانه مامان ایدا
27 آذر 90 14:21
سلام وب قشنگی دارید خوشحال میشم به ما هم سری بزنید کد ما برای شرکت در مسابقه 116 است اگه خوشتون اومد خوشحال میشم به ما هم رای بدهید
مامان محمدرضا
27 آذر 90 18:28
بازم سلام´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´آپ کردم´¶¶´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶منتظر حضور سبز و پر مهرت هستم´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´ ´´´. ¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´´¶¶´´بدو´´´´¶´´´¶´´´´بیا´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
دختر خاله
28 آذر 90 12:46
آفرین امیر جون من که گفتم پسملمون رمانتیکه